MPZP dla dz. nr 40,41 obr. Mieściska oraz dz. nr 2/7, obr. Sarbia

   MPZP dla dz. nr 40, 41 obr. Mieściska oraz dz. nr 2/7 obr. Sarbia
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/413/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 września 2022 r.
Załącznik nr 4 GML