Protokoły Komisji Rewizyjnej

Protokoły 2018

1. Protokół nr 41/2018 z 18 stycznia 2018 r. - TEKST

2. Protokół nr 42/2018 z 26 lutego 2018 r. - TEKST

3. Protokół nr 43/2018 z 26marca 2018 r. - TEKST

4. Protokół nr 44/2018 z 20 kwietnia 2018 r.- TEKST

5. Protokół nr 45/2018 z 10 maja 2018 r. -TEKST, załącznik

6. Protokół nr 46/2018 z 20 czerwca 2018 r.- TEKST

7. Protokół nr 47/2018 z 18 lipca  2018 r.- TEKST

8. Protokół nr 49/2018 z dnia 08 października 2018 r. - TEKST

 

 

 Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 24 kwietnia 2018 r.- TEKST

 Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 10 września 2018 r. TEKST

 Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 21 września 2018 r. - TEKST

Protokoły 2017

PROTOKOŁY 2017

 

Komisji Rewizyjnej

1. Protokół nr 28/2016 z dnia 13 stycznia 2017 r. - CZYTAJ

2. Protokół nr 29/2016 z dnia 13 stycznia 2017 r. - CZYTAJ

3. Protokół nr 30/2016 z dnia 24 lutego 2017 r. - CZYTAJ

4.  Protokół nr 31/2016 z dnia 22 marca 2017 r.- CZYTAJ

5. Protokół nr 32/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. - CZYTAJ

6. Protokół nr 33/2017 z dnia 8 maja 2017 r. - CZYTAJ, zał. nr 2

7. Protokół nr 34/2017 z dnia 8 maja 2017 r.- CZYTAJ

8. Protokół nr 35/2017 z dnia 31 maja 2017 r.- CZYTAJ

9. Protokół nr 36/2017 z 22 czerwca 2017 r.- CZYTAJ

10. Protokół nr 37/2017 z 24 lipca 2017 r. - CZYTAJ

11. Protokół nr 38/2017 z 18 września 2017 r. - CZYTAJ

12. Protokół nr 39/2017 z 14 listopada 2017 r. - CZYTAJ, zał. nr 2

13. Protokół nr 40/2017 z 4 grudnia 2017 r. - CZYTAJ

1. Protokół posiedzenia wspólnego  komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 20 kwietnia 2017 r.- CZYTAJ

 2. Protokół posiedzenia wspólnego  komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 24 listopada 2017 r.- CZYTAJ

Protokoły 2016

PROTOKOŁY 2016

Komisji Rewizyjnej

 

1. Protokół nr 18/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku- CZYTAJ , załącznik

2. Protokół nr 19/16 z dnia 15 lutego 2016 roku- CZYTAJ

3. Protokół nr 20/16 z dnia 31 marca 2016 roku;- CZYTAJ , załącznik

    Protokół nr 20/2016 z dnia 31 marca 2016 roku z naniesionymi poprawkami;-CZYTAJ

4. Protokół nr 21/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku:-CZYTAJ

5. Protokół nr 22/2016 z dnia 4 maja 2016 roku:-CZYTAJ, załącznik

6. Protokół nr 23/2016 z dnia 12 maja 2016 roku:-CZYTAJ 

7. Protokół nr 24/2016 z dnia 28 września 2016 r. - CZYTAJ

8. Protokół nr 25/2016 z dnia 11 października 2016 r. - CZYTAJ,załączniki

9. Protokół nr 26/2016 z dnia 8 listopada 2016 r.- CZYTAJ

10. Protokół nr 27/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. - CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia z dnia 25 stycznia 2016 roku- CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2016 roku - czytaj

Protokół wspólnego posiedzenia  z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej
 i Zdrowia  z dnia 17 czerwca 2016r.- CZYTAJ

Protokół z posiedzenia z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

z 22.08.2016 r. - CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady GMiny Duszniki z 6 grudnia 2016 r. - CZYTAJ 

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 22 grudnia 2016 r. - CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia z 22 grudnia 2016 r. z poprawkami - CZYTAJ

Protokoły 2015

PROTOKOŁY 2015

Komisji Rewizyjnej

 

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
  z dnia 26 stycznia 2015 r.- CZYTAJ

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
  z dnia 9 kwietnia 2015r. - CZYTAJ

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałycyh Rady Gminy Duszniki
  z dnia 28 kwietnia 2015r. - CZYTAJ 
 

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji  Rolnictwa i Budżetu oraz
  komisji Rewizyjnej
z dnia 4 września 2015r.- CZYTAJ

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji Rewizyjnej z Komisją Oświaty,
  Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z dnia 18 września 2015roku-CZYTAJ
  załącznik nr 2 , załącznik nr 3, załącznik nr 4 , załącznik nr5

  Protokół posiedzenia wspólnego wyjazdowego komisji Rewizyjnej z Komisją Oświaty,
  Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2015roku-CZYTAJ 

  Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałycyh Rady Gminy Duszniki
  z dnia 3 grudnia 2015r. - CZYTAJ  

   Protokół wspólnego posiedzenia komisji  Rolnictwa i Budżetu oraz
  komisji Rewizyjnej
z dnia 21 grudnia 2015r.- CZYTAJ

   Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałycyh Rady Gminy Duszniki
  z dnia 28 grudnia 2015r. - CZYTAJ  

1. Protokół nr 2/15 z dnia 9 marca 2015 roku- CZYTAJ

2. Protokół nr 3/15 z dnia 16 marca 2015 roku- CZYTAJ

3. Protokół nr 4/15 z dnia 26 marca 2015 roku- CZYTAJ ,załącznik nr 1 , załącznik nr2

4. Protokół nr 5/15 z dnia 1 kwietnia 2015 roku- CZYTAJ

5. Protokół nr 6/15 z dnia 15 kwietnia 2015 roku- CZYTAJ

6. Protokół nr 7/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku- CZYTAJ

7. Protokół nr 8/15 z dnia 4 maja 2015 roku - CZYTAJ, 

8. Protokół nr 9/15 z dnia 7 maja 2015 roku- CZYTAJ 

9. Protokół nr 10/15 z dnia 21 maja 2015 roku- CZYTAJ

10. Protokół nr 11/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku- CZYTAJzałącznik

11. Protokół nr 12/15 z dnia 23 lipca  2015 roku- CZYTAJ

12. Protokół nr 13/15 z dnia 1 października 2015r.- CZYTAJ

 Protokół nr 13/15 z dnia 1 pażdziernika 2015r. z naniesionymi poprawkami;-CZYTAJ

13. Protokół nr 14/2015 z dnia 8 października 2015r.- CZYTAJ

14. Protokół nr 15/2015 z dnia 29 października 2015r,-CZYTAJ ,
      załącznik ,załącznik , załącznik ,załącznik , załącznik

15. Protokół nr 16/2015 z dnia 16 listopada 2015r.:-CZYTAJ

16. Protokół nr 17/2015 z dnia 21 grudnia 2015roku- CZYTAJ

 

Protokoły 2014

PROTOKOŁY 2014
Komisji Rewizyjnej1. Protokół nr 1/14 z dnia 12 grudnia2014 roku- CZYTAJ , załącznik

 

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
 z dnia 22 grudnia 2014 r.- CZYTAJ