Świadczenie usług transportowych

Wybór najkorzystniejszej oferty


Wybór najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o zamówieniu


 Świadczenie usług transportowych
w zakresie dowozu dzieci i młodzieży oraz odwozu
po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum oraz Przedszkola w Dusznikach,
oddziału zamiejscowego w Sękowie w latach
szkolnych 2016-2017 i 2017-2018
   SIWZ