Protokoły 2014

Protokół z dnia 30 grudnia 2014r.

PROTOKÓŁ NR 1II/14
sesji Rady Gminy Duszniki
w dniu 30 grudnia 2014 r. -CZYTAJ

Protokół z dnia 8 grudnia 2014r.

PROTOKÓŁ NR 1I/14
sesji Rady Gminy Duszniki
w dniu 8 grudnia 2014 r. -CZYTAJ

Protokół z dnia 1 grudnia 2014r.

PROTOKÓŁ NR 1/14
sesji Rady Gminy Duszniki
w dniu  1 grudnia 2014 r. -CZYTAJ
1.Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach
przewodniczącego Rady Gminy Duszniki- CZYTAJ
2. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach
przewodniczącego Rady Gminy Duszniki- CZYTAJ
3.Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Duszniki- CZYTAJ
4. Protokół wyboru Komisji Skrutacyjnej- CZYTAJ
5. Regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy - CZYTAJ
6. Regulamin głosowania  w wyborach wiceprzewodniczącego Rady gminy - CZYTAJ