Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 12 października 2018

Uchwały LVII sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 12 października 2018 r.

 

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026;TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie  uchwały budżetowej na rok 2018; TREŚĆ, załącznik

c)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok; TREŚĆ

d)      zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok; TREŚĆ