Budżet 2020

Uchwała Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020; TREŚĆ, załącznik, uzasadnienie

Zmiany:

Zarządzenie Nr 11/20 z 24 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych w budżetu państwa w 2020 roku;   -CZYTAJ    Załączniki

Uchwała Nr XXIII/168/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TREŚĆ, ZAŁĄCZNIKI

Zarządzenie Nr 22/20 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TREŚĆ, Załączniki

Zarządzenie Nr 34/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019r.w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TREŚĆ , Załącznik      Uchwała Nr 11/486/2020 Kolegium Regonalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Zarządzenie Nr 38/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2020 roku; -CZYTAJ  -Załączniki

Uchwała Nr XXIV/171/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI (umieszczone na BIP 21.05.2020 r.)

Uchwała Nr XXV/175/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020- TEKST, ZAŁĄCZNIKI

Zarządzenie Nr 53/20 (z dnia 26.06.2020 r., umieszczone na BIP 1.07.2020 r.) w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2020 roku; -CZYTAJ - Załączniki UCHYLONE

Zarządzenie Nr 56/20 (z dnia 6.07.2020 r., umieszczone na BIP 21.07.2020 r.) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; -CZYTAJZałączniki UCHYLONE

Zarządzenie Nr 57/20 (z dnia 8.07.2020 r., umieszczone na BIP 24.07.2020 r.) w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 53/2020 Wójta Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz uchylenia Zarządzenia Nr 56/2020 Wójta Gminy Duszniki z dnia 6 lipca 2020 r.; -CZYTAJ

Zarządzenie Nr 62/20 ( z dnia 9.07.2020 r., umieszczone na BIP 24.07.2020 r.) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; -CZYTAJ- Załączniki

Uchwała Nr XXVIII/187/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TREŚĆ

Zarządzenie Nr 74/20 (z dnia 12 sierpnia 2020 r., umieszczone na BIP 31.08.2020 r.) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; -CZYTAJ  -Załączniki

Uchwała Nr XXIX/196/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST

Uchwała Nr XXX/200/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie 82/2020 Wójta Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Uchwała Nr XXXI/207/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie Nr 91/2020 (z dnia 20.10.2020 r., umieszczone na BIP 30.11.2020r.) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; TREŚĆ, Załącznik1 Załącznik2  Załącznik3 Załącznik4

Uchwała Nr XXXII/212/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie Nr 94/2020 ( z dnia 9.11.2020 r., umieszczone na BIP 30.11.2020 r.) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; TREŚĆ, Załącznik1 Załącznik2 Załącznik3

Zarządzenie Nr 107/2020 ( z dnia 30.11.2020 r., umieszczone na BIP 28.12.2020 r.) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; -TREŚĆ Załącznik1  Załącznik2  Załącznik3

Zarządzenie Nr 114/2020 (z dnia 07.12.2020 r., umieszczone na BIP 05.01.2020 r.)w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok;  -TREŚĆ Załącznik1  Załącznik2  Załącznik3

Uchwała Nr XXXIV/227/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

 

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA 2020:

 

   Sprawozdanie RB-27 S
   Sprawozdanie RB-28 S
   Sprawozdanie RB-N
   Sprawozdanie Rb-NDS
   Sprawozdanie RB-Z
   Sprawozdanie z wykonania budżetu 2020
Informacja o kształtowaniu sie WPF za rok 2020
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BPiCAK za 2020
Informacja o stanie mienia Gminy Duszniki