7 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 105, 107 oraz 106 obręb Podrzewie, gmina Duszniki

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

 Decyzja zmianiająca z dnia 7 grudnia 2022 r., znak: ROS.6220.43.2022.DG

Obwieszczenie - wydanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.08.2022 r., znak: RRG.6220.7.2021

   Obwieszczenie - wydanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.08.2022 r., znak: RRG.6220.7.2021

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia znak: RRG.6220.7.2021 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach realizalizacji przedsiewzięcia

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji
  Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia RRG.6220.7.2021

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zakończeniu postępowania

   Obwieszczenie - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie