Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Duszniki i jej jednostek organizacyjnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert


Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia SIWZ


 Wyjaśnienia SIWZ
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Duszniki


Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Załącznik nr 1
   Formularz cenowy
   Projekt umowy