31 - Budowa farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 18 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ma dz. o nr ewid. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 64, 65, 66, 67, 68 oraz dz.nr ewid. 70, 173, 102 obręb:Sędziny

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Informacja do publicznej widomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji

  Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie - ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie - ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie - wniosek o ponowną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie - wniosek o ponowna opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania