Nr 4

w sprawie: ustalenia przedmiotu i zakresu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich  składu osobowego

 

Tekst uchwały