Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r.

 

a)      Uchwała Nr IX/50/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr IX/51/19 rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

c)      Uchwała Nr IX/52/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawiepodziału sołectwa Mieściska ? Sarbia i stworzenia sołectwa Mieściska i sołectwa Sarbia; TREŚĆ, załącznik nr 1, załącznik nr 2

d)      Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia; TREŚĆ

e)      Uchwała Nr IX/54/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Duszniki na lata 2019-2022; TREŚĆ, załącznik

f)       Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki; TREŚĆ, załącznik, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

g)      Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Duszniki. TREŚĆ

 

a)      Uchwała Nr X/57/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2018 rok; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr X/58/19 Rady Gminy Duszniki z Dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok; TREŚĆ

c)      Uchwała Nr X/59/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2018 rok. TREŚĆ