Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 21 maja 2018 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS L SESJI RADY GMINY w DUSZNIKACH

-  Uchwała Nr L/354/18 Rady Gminy Duszniki zmieniająca  uchwałę Rady Gminy Duszniki Nr XLVII/343/18  z dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie: podziału Gminy Duszniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;- TEKST

-  Uchwała N L/355/18 Rady Gminy Duszniki XLVII/344/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Duszniki na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;- TEKST