3 - Budowa i eksploatacja Farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 705/2 oraz 830/1, w obrębie Duszniki, gmina Duszniki

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowikowych uwarunkowaniach


 
Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach

  Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach

Obwieszczenie - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie wszczęcie postępowania