Głosowanie w alfabecie Braille'a do dnia 8 października 2018 r.

   Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 sierpnia 2018 r.w sprawie
wzorów kart do głosowania oraz
nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille'a
   Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 24 września 2018 r.