Obwieszczenie o wyłożeniu projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

  Uchawała Nr LXX/425/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Duszniki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"

  Obwieszczenie o wyłożeniu projektu dokumentu
   "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"
   Formularz zgłaszania uwag i wniosków