OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294 położonej na terenie obrębu Sędzinko

MPZP Sędzinko dz. 294

  Prognoza oddziaływania na środowisko
  Prognoza mapa
   Uchwała
   Część graficzna

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294 położonej na terenie obrębu Sędzinko

  Obwieszczenie