Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziszczko, gmina Duszniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

   Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytania

   Odpowiedź

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziszczko, gmina Duszniki

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt

STWIOR

Przedmiar

Formularz ofertowy

Opis doświadczenia

Projekt umowy