Uchwały Rady Gminy Duszniki z 14 czerwca 2023 r. LXXXI sesja (opublikowano w BIP 15 czerwca 2023 r.)

a)      Uchwała Nr LXXXI/513/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wiosenna" w miejscowości Mieściska;

b)      Uchwała Nr LXXXI/514/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne, Gminą Rokietnica, Gminą Kaźmierz, Gminą Duszniki oraz Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

c)      Uchwała Nr LXXXI/515/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Duszniki;

d)      Uchwała Nr LXXXI/516/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Duszniki;

e)      Uchwała Nr LXXXI/517/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;

f)       Uchwała Nr LXXXI/518/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;

g)      Uchwała Nr LXXXI/519/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032;

h)      Uchwała Nr LXXXI/520/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.