Oswiadczenie majątkowe za 2017 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w DUSZNIKACH

ZA 2017 ROK

- POBIERZ