Organy i osoby sprawujące funkcje

Skarbnik Gminy

 

 Skarbnik Gminy - Justyna Kaczmarczyk

Kompetencje Skarbnika Gminy

Sekretarz Gminy

 

Sekretarz Gminy - Danuta Dolemba-Parzybut

Kompetencje Sekretarza Gminy

Zastępca Wójta Gminy

 

Zastępca Wójta Gminy- Tadeusz Zimny

Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy

Wójt Gminy Duszniki

 

  WÓJT GMINY - Roman Boguś