Obwieszczenie Komisarza Wyborczego-wyniki wyborów do rady

   Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 24 października 2018 r. o wynikach
wyborów do rad na obszarze
województwa wielkopolskiego