3 - Zmiana decyzji - Rozbudowa zakładu SANO Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o. o., zlokalizowanego w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki, dz. nr ewid. 426, obręb Sękowo, województwo wielkopolskie

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

Decyzja z dnia 1 września 2023 r., znak: ROS.6220.3.2023.DG, zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 19 października 2020 r., znak: RRG.6220.7.2020

Obwieszczenie - wydanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 października 2020 r., znak: RRG.6220.7.2020

 

 

Obwieszczenie - wydanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 października 2020 r., znak: RRG.6220.7.2020

Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie - opinie organów wspłdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania zmiany decyzji
 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21.07.2023 r., znak: WOO-IV.4220.744.2023.AK.3

Obwieszczenie - zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie - zawiadomienie o przesunięciu terminu zalatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
 

 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 7 lipca 2023 r., znak: WOO-IV.4220.744.2023.AK.2

Obwieszczenie - Opnia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznania i zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Poznaniu
 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4901.307.2023.JD.1

 

 

Zawiadomienie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 r., znak: WOO-IV.4220.744.2023.AK.1

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania