Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r.

a)      Uchwała Nr XXIII/167/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST

b)      Uchwała Nr XXIII/168/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)      Uchwała Nr XXIII/169/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Duszniki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - TEKST