Informacje i obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Poznaniu II

  Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II
z dnia 1 września 2023 r.  o numerach oraz granicach
obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych