Instrukcja korzystania z BIP

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na administrację publiczną obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.
Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym
bip.duszniki.eu
 
można  do  niego  wejść akże ze strony www Gminy Duszniki po naciśnięciu przycisku BIP.
 
Informacja publiczna dotycząca naszej Gminy została podzielona na 2 główne kategorie: 

Organy władzy publicznej

Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego

Każda z nich została uszczegółowiona - czytelne, kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym. Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.

Dla ułatwienia nawigacji po tym rozbudowanym (ze względu na ogromną ilość informacji) menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu. Nie wszystkie informacje publiczne, dotyczące naszego samorządu, można znaleźć w niniejszym publikatorze teleinformatycznym i to z kilku powodów: BIP jest aktualnie tworzony; wprowadzenie tak wielkiej ilości informacji wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu a ponadto niektóre dokumenty, czy rejestry posiadają dużą objętość i dlatego nie umieszczono ich ze względów praktycznych. Pozostałe przyciski menu mają charakter uzupełniający, bądź służą udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.

Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do jego użytkowania. Wszelkie uwago odnośnie funkcjonalnośći BIP-u proszę kierować na adres boi@duszniki-wlkp.pl.