Budowa budynku obsługi pojazdów samochodowych i motocyklowych, w Dusznikach nr dz. 913/4 i 913/5