Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert


Informacja z otwarcia ofert

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki


 Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Projekt budowlany
Grzebienisko
ul. Kwiatowa
   Projekt budowlany
Grzebienisko
ul. Miodowa
   Projekt budowlany
Sękowo ul. Polna
   Projekt budowlany
 Wilkowo ul. Bukowska
   Projekt umowy
   Harmonogram lampy solarne
   Harmonogram lampy tradycyjne