RAPORT O STANIE GMINY DUSZNIKI ZA ROK 2020

RAPORT O STANIE GMINY DUSZNIKI ZA ROK 2020

 

RAPORT O STANIE GMINY DUSZNIKI ZA ROK 2020-pobierz

=======================================================

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O MOŻLIWOŚCI ZABRANIA GŁOSU
W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY-pobierz

========================================================

DRUK ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE-pobierz

==========================================================

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O ZMIANIE TERMINU ZGŁASZANIA
WNIOSKÓW O MOŻLIWOŚCI ZABRANIA GŁOSU
W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY-pobierz