Uchwały Rady Gminy Duszniki z 29 października 2021 r. XLVIII sesja (opublikowano w BIP 5 stycznia 2022 r.)

a)      Uchwała Nr XLVIII/309/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy skateparku w Dusznikach

b)      Uchwała Nr XLVIII/310/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z 17 września 2021 r.