Wybory do Sejmu i Senatu RP 15 października 2023 r.

Informacje i obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Poznaniu II

  Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II
z dnia 1 września 2023 r.  o numerach oraz granicach
obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych 
   

Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki wydane w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rp

 Zarządzenie nr 70/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 18 sierpnia 2023 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
   Informacja do zarządzenia nr 70/23
Informacja o zasadach powoływania członków
Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenia PKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.

 

  Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
z 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatru RP
Obieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r.
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uchwała nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
Uchwała nr 50/2023 PKW z dnia 14 sierpnia 2023 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczyc