Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na wójta

   Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej
w Dusznikach z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Duszniki zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.