Podstawa prawna działania

Podstawa prawna

Uchwała Nr XIV / 53/ 90
Gminnej Rady Narodowej w Dusznikach
z dnia 23 kwietnia 1990 roku.
w sprawie: Utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach