Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 10 października 2019 r.

 

 

Uchwały XVI sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 10 października 2019 r.

1. Uchwała XVI/110/19
   w sprawie:zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;
   TREŚĆ

2. Uchwała XVI/111/19
   w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 5 września 2019 r.; TREŚĆ

3. Uchwała XVI/112/19
   w sprawie:przekazania pisma mieszkańca Gminy Duszniki do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

4. Uchwała XVI/113/19
   w sprawie: przekazania pisma mieszkanki Zakrzewka do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

5. Uchwała XVI/114/19
   w sprawie: przekazania skargi komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

6. Uchwała XVI/115/19
   w sprawie: przekazania wniosku mieszkanki Gminy Duszniki do komisji Skarg, Wniosków i Petycji rady Gminy Duszniki;TREŚĆ