Uchwały Rady Gminy z dnia 29 listopada 2016 r.

 

Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 29 listopada 2016 r.

a)      Uchwała Nr XXXI/206/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Duszniki - CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

b)      Uchwała Nr XXXI/207/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Duszniki, Sędziny, Sarbia- CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3,ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

c)      Uchwała Nr XXXI/208/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sędzinko, Sędziny- CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3

d)      Uchwała Nr XXXI/209/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sarbia, Sędziny, Wierzeja, Grzebienisko- CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3, rozstrzygnięcie nadzorcze

e)      Uchwała Nr XXXI/210/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki,
dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Sędzinko, Sędziny, Wierzeja
- CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3

f)      Uchwała Nr XXXI/211/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wierzeja, Grzebienisko, Brzoza, Wilkowo- CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

g)      Uchwała Nr XXXI/212/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Brzoza- CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

h)      Uchwała Nr XXXI/213/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki gruntu położonej na terenie miejscowości Brzoza, oznaczonej jako nr 144, będącej własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych- CZYTAJ , UZASADNIENIE

i)      Uchwała Nr XXXI/214/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki gruntu położonej na terenie miejscowości Wilkowo, oznaczonej jako nr 140, będącej własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych- CZYTAJ , UZASADNIENIE

j)      Uchwała Nr XXXI/215/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX-206/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 listopada 2005 roku o ustaleniu stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości- CZYTAJ , UZASADNIENIE

k)      Uchwała Nr XXXI/216/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 ? 2024- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK 1 , ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁOŻENIA

l)      Uchwała Nr XXXI/217/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI

m)      Uchwała Nr XXXI/218/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - CZYTAJ

n)      Uchwała Nr XXXI/219/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko w miejscowości Wilczyna - CZYTAJ

o)      Uchwała Nr XXXI/220/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Duszniki pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach - CZYTAJ

p)      Uchwała Nr XXXI/221/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Duszniki oraz zmiany uchwały Nr XVI  69/95 Rady Gminy w Dusznikach z dnia 20 grudnia 1995 roku - CZYTAJ , STATUT

q)      Uchwała Nr XXXI/222/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmieniająca  uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi opiekuńcze  i   specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania - CZYTAJ

r)      Uchwała Nr XXXI/223/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 - CZYTAJ

s)      Uchwała Nr XXXI/224/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 października 2016 r. - CZYTAJ

t)      Uchwała Nr XXXI/225/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 października 2016 r.  - CZYTAJ , UCHYLENIE UCHWAŁY