Komunikat o zarejestrowanych komitetach

 

 Komunikat KW w Poznań II o komitetach
wyborczych utworzonych w związku z wyborami
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast