Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzebienisku w latach szkolnych 2017-2018 i 2018-2019

  Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Załącznik nr 1 do SIWZ
   Projekt umowy