Uchwały Rady Gminy z dnia 30 września 2016 r.

Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 30 września 2016 r.

  

1. Uchwała Nr XXVIII/186/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia 30 września 2016 r.

     w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na

    lata 2016 ? 2024 CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK , ZAŁĄCZNIK , ZAŁOŻENIA

  2. Uchwała Nr XXVIII/187/16 Rady  Gminy  Duszniki z dnia

    30 września 2016 r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XVII/122/15

    Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej

    na rok 2016; CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI

 

  3.Uchwała Nr XXVIII/188/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 września 2016 r.

     w sprawie przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki CZYTAJ

  4. Uchwała Nr XXVIII/189/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 września 2016 r.

     w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających skład Rady Sołeckiej

     w Wilczynie CZYTAJ

  5. Uchwała Nr XXVIII/190/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 września 2016 r.

      w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki CZYTAJ