Budowa farmy fotowoltaicznej "Sędzinko" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą techniczną i teleinformatyczną w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na dz. nr 250/3 obręb Sędzinko gmina Duszniki

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wyłożenie dokumentacji

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie