Budowa trzech kurników do odchowu drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 805 i 810 obręb Duszniki