Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

OKW NR 1  Sejm RP  Senat RP
 OKW Nr 2  Sejm RP  Senat RP
 OKW Nr 3  Sejm RP  Senat RP
 OKW Nr 4  Sejm RP  Senat RP
 OKW Nr 5  Sejm RP  Senat RP

Wyniki w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w Gminie Dusnziki na poszczególnych kandydatów- POBIERZ