Nr 6

w sprawie: upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy Duszniki do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wójta

 

Tekst uchwały