Jesteś tutaj:   

2017

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Duszniki za 2016 rok

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Duszniki za 2016 rok- pobierz

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gosppodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu
gosppodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok- pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni w Podrzewiu

  Zawiadomienie

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do opracowywania nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PMI10, PM2,5 oraz B(a)P


Ogłoszenie