Konsultacje podział sołectwa Brzoza-Grodziszczko

Zarzadzenie Nr 122/22
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 17 listopada 2022 r.
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
w sprawie podziału sołectwa Brzoza-Grodziszczko na
dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Brzoza i Sołectwo Grodziszczko
-pobierz

1. załacznik nr 1 mapa obejmujaca obszar Sołectwa Brzoza - pobierz
2. załacznik nr 2 mapa obejmujaca obszar Sołectwa Grodziszczko - pobierz
3. załacznik nr 3 formularz ankiety - pobierz

INFORMACJA Z KONSULTACJI PRZEPROWADZONYCH W DNIU 3 grudnia 2022 r.- czytaj
========================================================================

Zarządenie nr 11/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 18 stycznia 2023r.
w sprawie konsultacji Statutu Sołectwa Brzoza- czytaj
PROJEKT Statutu Sołectwa Brzoza - czytaj
FORMULARZ KONSULTACYJNY- pobierz
KLAUZULA INFORMACYJNA- czytaj
===========================================================
Zarządenie nr 12/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 18 stycznia 2023r.
w sprawie konsultacji Statutu Sołectwa Grodziszczko- czytaj

PROJEKT Statutu Sołectwa Grodziszczko- czytaj
FORMULARZ KONSULTACYJNY GRODZISZCZKO-

============================================================

Wynik konsultacji statutów Sołectwa Brzoza i Sołectwa grodziszczko- czytaj

===============================================================