Nr 3

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej, oraz ustalenia jej składu osobowego

 

Tekst uchwały