Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r.

 

a)      Uchwała Nr VI/28/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026,TREŚĆ

b)      Uchwała Nr VI/29/19 Rady Gminy Duszniki z dania 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, TREŚĆ, załącznik

c)      Uchwała Nr VI/30/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego,TREŚĆ

d)      Uchwała Nr VI/31/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.TREŚĆ