Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów

Postanowienie
Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2020 poz.184)
- pobierz