Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podrzewie, ul. Łąkowa.

Informacja o wyborze oferty


Informacja o wyborze oferty

Wyjaśnienia 07-03-2016


 Wyjaśnienia 07-03-2016

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu
   Projekt budowlano-wykonawczy
   STWiOR
   Specyfikacja słup i oprawa
   Przedmiar
   Projekt umowy
   Formularz ofertowy