Uchwały Rady Gminy Duszniki z 9 maja 2023 r. LXXVIII sesja (opublikowane 17 i 18 maja 2023 r.)

 1. Uchwała Nr LXXVIII/495/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 2.  Uchwała Nr LXXVIII/496/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie obrębu Sękowo.

  3. Uchwała Nr LXXVIII/497/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/19 z dnia 26 marca 2019 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Duszniki.

  4. Uchwała Nr LXXVIII/498/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Złote Łany" w miejscowości Duszniki.

  5. Uchwała Nr LXXVIII/499/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Słoneczna" w miejscowości Sędzinko.

  6. Uchwała Nr LXXVIII/500/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Poziomkowa" w miejscowości Podrzewie.

  7. Uchwała Nr LXXVIII/501/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Łąkowa" w miejscowości Mieściska.

  8. Uchwała Nr LXXVIII/502/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wiosenna" w miejscowości Ceradz Dolny

  9. Uchwała Nr LXXVIII/503/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

  10. Uchwała Nr LXXVIII/504/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.