Nr 1

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Duszniki

 

Tekst uchwały