Zakup, dostawa i wykonanie nasadzeń na terenie Gminy Duszniki w 2023 r.

  Treść zapytania ofertowego pn. "Zakup, dostawa i wykonanie nasadzeń na terenie Gminy Duszniki w 2023 r.
   Załącznik nr 1 do zaproszenie - Formularz ofertowy
   Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Wykaz cen jednostkowych - plik xlsx
   Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Klauzula informacyjna RODO
   Załącznik nr 2 do zaproszenia - Projekt umowy
   Załącznik nr 2 do Projektu umowy - Specyfikacja wykonania i pielęgnacji roślin na terenie Gminy Duszniki